Nr 123 z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 4 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Dydaktycznych na kadencję 2016-2020

 
UCHWAŁA Nr 123
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 kwietnia 2017 roku
 
w sprawie zmiany w Uchwale Nr 4 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Dydaktycznych na kadencję 2016-2020
 
Na podstawie § 16 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się,
co następuje:
 
§ 1
W Uchwale Nr 4 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Dydaktycznych na kadencję 2016-2020 § 1 ust. 1 pkt 2 lit. e) otrzymuje brzmienie:
   „e) dr inż. Ada WOLNY (Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa)”
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.04.2017
Data publikacji:
27.04.2017 14:03
Data aktualizacji:
27.04.2017 14:03
Liczba wyświetleń:
1999
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw123.doc58.5 KB