Nr 127 z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 64 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Konwentu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2016-2020

UCHWAŁA Nr 127
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 kwietnia 2017 roku
 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 64 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Konwentu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2016-2020
 
Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 17 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uchwala się co następuje:
 
§ 1
1. W § 1 Uchwały Nr 64 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
    16 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Konwentu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
    w Olsztynie na kadencję 2016-2020 wprowadza się następujące zmiany:
    1)   pkt 2 otrzymuje brzmienie:
        „2) Dariusz Piotr BONISŁAWSKI – Prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska”,
    2)   pkt 3 otrzymuje brzmienie:
        „3) dr inż. Gustaw Marek BRZEZIN – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego”,
    3)   pkt 17 otrzymuje brzmienie:
        „17) Jarosław MICHALAK – Prezes Zarządu Dyrektor Generalny MICHELIN POLSKA S.A.”,
    4)   pkt 26 otrzymuje brzmienie:
        „26) Florian ROMANOWSKI - Prezes Zarządu OPEGIEKA Sp. z o.o.,
    5)   pkt 35 otrzymuje brzmienie:
        „35) prof. dr hab. inż. Dariusz CHOSZCZ – Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Kadrowych”.
2. Po zmianach, o których mowa w ust. 1 w skład Konwentu wchodzą:
    1)  Tomasz ANDRUKIEWICZ - Prezydent Miasta Ełk,
    2)  Dariusz Piotr BONISŁAWSKI – Prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska,
    3)  dr inż. Gustaw Marek BRZEZIN – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
    4)  Artur CHOJECKI – Wojewoda Warmińsko-Mazurski,
    5)  prof. dr hab. Tomasz DASZKIEWICZ – Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych,
    6)  Janusz DRAMIŃSKI – Firma Dramiński,
    7)  Tomasz DRAPIŃSKI - Dyrektor Regionalnego Centrum Rozliczeniowego City Handlowy
        w Olsztynie,
    8)  dr hab. Katarzyna GLIŃSKA-LEWCZUK, prof. UWM – Przewodnicząca Senackiej Komisji
        ds. Współpracy Międzynarodowej,
    9)  ks. dr Józef GÓRZYŃSKI – Arcybiskup Metropolita Warmiński,
  10)   dr inż. Piotr GRZYMOWICZ - Prezydent Miasta Olsztyna,
  11)   Sebastian JESTADT – Prezes Zarządu RESPECT Sp. z o.o.,
  12)   Józef KACZKAN - Prezes Zakładu Produkcji Drzewnej KACZKAN Spółka Jawna,
  13)   Henryk KAMIŃSKI - Wiceprezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Klubu Biznesu,
  14)   prof. dr hab. Tadeusz KAMIŃSKI – Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Nauki,
  15)   Waldemar KLOCEK - Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Klubu Biznesu,
  16)   prof. dr hab. Andrzej KONCICKI – Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Rozwoju Uczelni
        i Finansów,
  17)   Jarosław MICHALAK – Prezes Zarządu Dyrektor Generalny MICHELIN POLSKA S.A.
  18)   Mirosław KOŹLAKIEWICZ – Przewodniczący Rady Nadzorczej CEDROB S.A.,
  19)   dr inż. Władysław KRAJEWSKI – Prezes Zakładów Ogrodniczych MAZURY w Olecku,
  20)   Anna KRAKOWIŃSKA – Dyrektor Wydziału Zdrowia Warmińsko-Mazurskiego Urzędu
        Wojewódzkiego,
  21)   dr inż. Kazimierz KUJAWA - Wiceprezes Zarządu „TYMBARK” S.A. Oddział w Olsztynku,
  22)   Piotr KULIKOWSKI - Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Olsztyńskie Zakłady Drobiarskie
        „INDYKPOL” SA,
  23)   Wiesław ŁUBIŃSKI - Kanclerz Loży Olsztyńskiej BCC,
  24)   prof. dr hab. Mariusz Konrad PISKUŁA - Dyrektor Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności
        Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie,
  25)   Jacek PROTAS – Poseł na Sejm RP,
  26)   Florian ROMANOWSKI - Prezes Zarządu OPEGIEKA Sp. z o.o.,
  27)   Marek ROMANOWSKI – Prezes Zarządu Gospodarstwo Ogrodnicze Sp. z o.o.,
  28)   Paweł SADOWSKI – Wiceprezes ZETO SOFTWARE Sp. z o.o.,
  29)   Janusz SKOWROŃSKI - Prezes Zarządu TEWES-BIS Sp. z o. o.,
  30)   prof. zw. dr hab. Jerzy STRZEŻEK, dr h.c.,
  31)   prof. dr hab. inż. Bogusław STANIEWSKI – Pełnomocnik Rektora ds. współpracy Uniwersytetu
        Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z otoczeniem gospodarczym,
  32)   Robert SZEWCZYK – Przewodniczący Komisji Inwestycji i Rozwoju Rady Miasta Olsztyna,
  33)   Jan SZYNAKA - Prezes Zarządu SZYNAKA MEBLE Sp. z o.o.,
  34)   Józef WIŚNIEWSKI - Prezes Zarządu Wytwórni Pasz „WIPASZ”,
  35)   prof. dr hab. inż. Dariusz CHOSZCZ – Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Kadrowych,
  36)   Marek ZABŁOCKI – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej,
  37)   prof. dr hab. inż. Ryszard ŹRÓBEK – Przewodniczący Senackiej Komisji Statutowej,
  38)   dr inż. Józef ŻURAW - Prezes Zarządu „SUPERIOR” Sp. z o.o.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J.  GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.04.2017
Data publikacji:
28.04.2017 09:02
Data aktualizacji:
28.04.2017 09:02
Liczba wyświetleń:
2128
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw127.doc45.5 KB