NR 128 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie Zasad przyznawania dodatkowej części wynagrodzenia zasadniczego za pracę

 
UCHWAŁA NR 128
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 kwietnia 2017 roku
 
w sprawie Zasad przyznawania dodatkowej części wynagrodzenia zasadniczego za pracę
 
Działając na podstawie § 14 ust. 4 pkt 3 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uchwały Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr 543 z dnia 27 czerwca 2014 r.
w sprawie funduszu motywacyjnego nauczycieli akademickich oraz Porozumienia zawartego w dniu
10 czerwca 2015 r. pomiędzy Rektorem UWM w Olsztynie a przedstawicielami związków zawodowych działających w UWM w Olsztynie w sprawie podwyżek wynagrodzeń zasadniczych pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uchwala się, co następuje:
 
§ 1
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiemu w Olsztynie przyjmuje Zasady przyznawania dodatkowej części wynagrodzenia zasadniczego za pracę, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Zespoły ds. dodatku motywacyjnego są zobowiązane opracować szczegółowe zasady podziału
w jednostkach UWM środków funduszu motywacyjnego na nowy dwuletni okres najpóźniej w terminie
do dnia 30 czerwca 2017 r.
 
§ 3
Nadzór nad realizacją Uchwały powierza się Prorektorowi ds. kadr.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.04.2017
Data publikacji:
28.04.2017 09:16
Data aktualizacji:
28.04.2017 09:17
Liczba wyświetleń:
3208
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw128.docx19.76 KB
Zaluchw128.pdf464.23 KB