Nr 134 z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w Regulaminie studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
UCHWAŁA Nr 134
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 kwietnia 2017 roku
 
w sprawie zmian w Regulaminie studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
 
Na podstawie art. 196 ust. 6 i art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 1842 ze zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uchwala się co następuje:
 
§ 1
Uchwala się zmiany w Regulaminie studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 roku.
 
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

Uchwała samorządu doktorantów

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.04.2017
Data publikacji:
08.05.2017 08:57
Data aktualizacji:
08.05.2017 08:59
Liczba wyświetleń:
2283
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
zaluchw134.docx21.38 KB
Uchw134.docx22.57 KB
samorzdokt.pdf316.82 KB