Nr 144 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie określenia limitu naboru na I rok niestacjonarnych studiów jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018

 
UCHWAŁA Nr 144
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 maja 2017 roku
 
 w sprawie określenia limitu naboru na I rok niestacjonarnych studiów jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018
 
Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku
w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zmianami), na wniosek rad wydziałów oraz Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych Senat uchwala, co następuje:
 
 § 1
1.   Senat ustala limit naboru na I rok niestacjonarnych studiów jednolitych magisterskich, pierwszego
    i drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018.
2.   Limit naboru, o którym mowa w ust. 1 określa załącznik do Uchwały.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 

 

 

Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.05.2017
Data publikacji:
30.05.2017 14:42
Data aktualizacji:
30.05.2017 14:44
Liczba wyświetleń:
2071
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw144.docx23.47 KB
ZalUchw144.pdf497.53 KB