Nr 146 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie ustalenia limitów naboru kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów trzeciego stopnia, w roku akademickim 2017/2018

 
UCHWAŁA Nr 146
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 maja 2017 roku
 
w sprawie ustalenia limitów naboru kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów trzeciego stopnia, w roku akademickim 2017/2018
 
 
Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie na wniosek rad wydziałów, Senat UWM w Olsztynie uchwala, co następuje:
 
§ 1
1.  Senat UWM w Olsztynie ustala limity naboru kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych
    studiów trzeciego stopnia, w roku akademickim 2017/2018 na poszczególne dyscypliny naukowe.
2.   Limity naboru kandydatów, o których mowa w ust. 1 określają załączniki 1 i 2 do Uchwały.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.05.2017
Data publikacji:
31.05.2017 08:04
Data aktualizacji:
31.05.2017 08:04
Liczba wyświetleń:
2062
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw146.docx50.23 KB
ZalUchw146.docx49.01 KB