Nr 151 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 64 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Konwentu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2016-2020

 
UCHWAŁA Nr 151
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 maja 2017 roku
 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 64 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Konwentu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2016-2020
 
Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 17 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
i § 2 ust. 1 Załącznika Nr 8 do Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uchwala się
co następuje:

 
§ 1
1.  W § 1 Uchwały Nr 64 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 grudnia
    2016 roku w sprawie powołania Konwentu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
    na kadencję 2016-2020 dodaje się pkt. 39) w następującym brzmieniu:
    „39) prof. dr hab. Arkadiusz WOŁOS – Dyrektor Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława
    Sakowicza w Olsztynie”.
2.  Po zmianach, o których mowa w ust. 1 w skład Konwentu wchodzą:
     1)     Tomasz ANDRUKIEWICZ - Prezydent Miasta Ełk,
     2)     Dariusz Piotr BONISŁAWSKI – Prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska,
     3)     dr inż. Gustaw Marek BRZEZIN – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
     4)     Artur CHOJECKI – Wojewoda Warmińsko-Mazurski,
     5)     prof. dr hab. Tomasz DASZKIEWICZ – Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych,
     6)     Janusz DRAMIŃSKI – Firma Dramiński,
     7)     Tomasz DRAPIŃSKI - Dyrektor Regionalnego Centrum Rozliczeniowego City Handlowy
          w Olsztynie,
     8)     dr hab. Katarzyna GLIŃSKA-LEWCZUK, prof. UWM – Przewodnicząca Senackiej Komisji
          ds. Współpracy Międzynarodowej,
     9)     ks. dr Józef GÓRZYŃSKI – Arcybiskup Metropolita Warmiński,
    10)   dr inż. Piotr GRZYMOWICZ - Prezydent Miasta Olsztyna,
    11)   Sebastian JESTADT – Prezes Zarządu RESPECT Sp. z o.o.,
    12)   Józef KACZKAN - Prezes Zakładu Produkcji Drzewnej KACZKAN Spółka Jawna,
    13)   Henryk KAMIŃSKI - Wiceprezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Klubu Biznesu,
    14)   prof. dr hab. Tadeusz KAMIŃSKI – Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Nauki,
    15)   Waldemar KLOCEK - Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Klubu Biznesu,
    16)   prof. dr hab. Andrzej KONCICKI – Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Rozwoju Uczelni
          i Finansów,
    17)   Jarosław MICHALAK – Prezes Zarządu Dyrektor Generalny MICHELIN POLSKA S.A.
    18)   Mirosław KOŹLAKIEWICZ – Przewodniczący Rady Nadzorczej CEDROB S.A.,
    19)   dr inż. Władysław KRAJEWSKI – Prezes Zakładów Ogrodniczych MAZURY w Olecku,
    20)   Anna KRAKOWIŃSKA – Dyrektor Wydziału Zdrowia Warmińsko-Mazurskiego Urzędu
          Wojewódzkiego,
    21)   dr inż. Kazimierz KUJAWA - Wiceprezes Zarządu „TYMBARK” S.A. Oddział w Olsztynku,
    22)   Piotr KULIKOWSKI - Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Olsztyńskie Zakłady Drobiarskie
          „INDYKPOL” SA,
    23)   Wiesław ŁUBIŃSKI - Kanclerz Loży Olsztyńskiej BCC,
    24)    prof. dr hab. Mariusz Konrad PISKUŁA - Dyrektor Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań
          Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie,
    25)   Jacek PROTAS – Poseł na Sejm RP,
    26)   Florian ROMANOWSKI - Prezes Zarządu OPEGIEKA Sp. z o.o.,
    27)   Marek ROMANOWSKI – Prezes Zarządu Gospodarstwo Ogrodnicze Sp. z o.o.,
    28)   Paweł SADOWSKI – Wiceprezes ZETO SOFTWARE Sp. z o.o.,
    29)  Janusz SKOWROŃSKI - Prezes Zarządu TEWES-BIS Sp. z o. o.,
    30)  prof. zw. dr hab. Jerzy STRZEŻEK, dr h.c.,
    31)  prof. dr hab. inż. Bogusław STANIEWSKI – Pełnomocnik Rektora ds. współpracy Uniwersytetu
         Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z otoczeniem gospodarczym,
    32)  Robert SZEWCZYK – Przewodniczący Komisji Inwestycji i Rozwoju Rady Miasta Olsztyna,
    33)  Jan SZYNAKA - Prezes Zarządu SZYNAKA MEBLE Sp. z o.o.,
    34)  Józef WIŚNIEWSKI - Prezes Zarządu Wytwórni Pasz „WIPASZ”,
    35)  prof. dr hab. inż. Dariusz CHOSZCZ – Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Kadrowych,
    36)  Marek ZABŁOCKI – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej,
    37)  prof. dr hab. inż. Ryszard ŹRÓBEK – Przewodniczący Senackiej Komisji Statutowej,
    38)  dr inż. Józef ŻURAW - Prezes Zarządu „SUPERIOR” Sp. z o.o.,
    39)  prof. dr hab. Arkadiusz WOŁOS – Dyrektor Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława
         Sakowicza w Olsztynie.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J.  GÓRECKI
 
 
 
 
 
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.05.2017
Data publikacji:
31.05.2017 10:35
Data aktualizacji:
31.05.2017 10:35
Liczba wyświetleń:
2076
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw151.doc46 KB