Nr 153 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie działalności naukowo-badawczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
UCHWAŁA Nr 153
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 maja 2017 roku
 
w sprawie działalności naukowo-badawczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
 
Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ustala się,
co następuje:
 
§ 1
1.  Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (dalej „Senat”) uważa za zrealizowane
    działania zawarte w Uchwale Nr 876 z dnia 22 marca 2016 roku dotyczące przygotowania
    wydziałów do przeprowadzenia parametryzacji oraz opracowania priorytetowych tematów
    badawczych.
2.   Senat uważa za nadal istotne kontynuowanie działań w zakresie wzmocnienia aktywności
    pracowników w pozyskiwaniu środków na badania naukowe i prace rozwojowe spoza budżetu
    Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (dalej „Uniwersytet”) oraz wskazuje
    na konieczność publikowania wyników badań przede wszystkim w wysokopunktowanych
    czasopismach z list A i C Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
3.   Senat zwraca uwagę na wytyczone zadania w obszarze badań naukowych do realizacji
    w 2017 roku, w szczególności wzmocnienie współpracy nauki z gospodarką.
4.   Senat zobowiązuje Senacką Komisję ds. Nauki we współpracy z Administracją Uniwersytetu,
    do opracowania wytycznych ułatwiających sprawne i prawidłowe przygotowanie i realizację
    projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.
 
§ 2
Nadzór nad realizacją Uchwały powierza się Prorektorowi ds. Nauki.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.05.2017
Data publikacji:
31.05.2017 12:00
Data aktualizacji:
31.05.2017 12:00
Liczba wyświetleń:
2106
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw153.doc32 KB