Nr 154 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie zaopiniowania utworzenia centrum pod nazwą „Akademia Biznesu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”

 
UCHWAŁA Nr 154
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 maja 2017 roku
 
w sprawie zaopiniowania utworzenia centrum pod nazwą „Akademia Biznesu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”
 
Na podstawie § 14 ust. 3 pkt 1, w związku z § 35 ust. 3 i § 42 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uchwala się, co następuje:
 
§ 1
1.  Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje utworzenie jednostki
    ogólnouczelnianej pod nazwą Akademia Biznesu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
    w Olsztynie.
2.   Akademia Biznesu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie funkcjonuje w formie centrum
    na podstawie regulaminu nadanego przez Rektora.
 
§ 2
Nadzór nad realizacją Uchwały powierza się Prorektorowi ds. Nauki.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.05.2017
Data publikacji:
31.05.2017 12:05
Data aktualizacji:
31.05.2017 12:05
Liczba wyświetleń:
1945
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw154.doc40 KB