Nr 155 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia Planu zadań remontowych, modernizacyjnych i inwestycyjnych na 2017 rok

DRUKUJ TEN DOKUMENT

 

UCHWAŁA Nr 155
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 maja 2017 roku
 
 
w sprawie zatwierdzenia Planu zadań remontowych, modernizacyjnych i inwestycyjnych
na 2017 rok
 
Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uchwala się, co następuje:
 
§ 1
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zatwierdza Plan zadań remontowych, modernizacyjnych i inwestycyjnych na 2017 rok, którego treść stanowi załącznik do uchwały.
 
§ 2
Realizację uchwały powierza się Kanclerzowi.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 
 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.05.2017
Data publikacji:
31.05.2017 12:15
Data aktualizacji:
20.06.2017 07:31
Liczba wyświetleń:
2453
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw155.docx14.95 KB
planzadan.pdf299.47 KB