Nr 156 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie zaopiniowania podziału Wydziału Nauk Medycznych i utworzenia dwóch podstawowych jednostek organizacyjnych Uczelni o nazwach: Wydział Lekarski i Wydział Nauk o Zdrowiu

 
UCHWAŁA Nr 156
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 maja 2017 roku
  
w sprawie zaopiniowania podziału Wydziału Nauk Medycznych i utworzenia dwóch podstawowych jednostek organizacyjnych Uczelni o nazwach: Wydział Lekarski i Wydział Nauk o Zdrowiu
 
Działając na podstawie art. 11 d ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) oraz § 35 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, uchwala się, co następuje:
 
§ 1
1.  Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje podział
    Wydziału Nauk Medycznych i utworzenie dwóch podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni
    o nazwach:
     1)     Wydział Lekarski,
     2)     Wydział Nauk o Zdrowiu.
2.  Strukturę organizacyjną jednostek, o których mowa w ust. 1 określi Rektor stosownym
    zarządzeniem.
 
§ 2
Realizację uchwały powierza się Rektorowi.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
 
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.05.2017
Data publikacji:
31.05.2017 12:31
Data aktualizacji:
31.05.2017 12:32
Liczba wyświetleń:
2240
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw156.docx15.28 KB