Nr 159 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie uprawnień do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego na nowo utworzonym Wydziale Lekarskim

 
UCHWAŁA Nr 159
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 maja 2017 roku
 
w sprawie uprawnień do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego na nowo utworzonym Wydziale Lekarskim
 
Działając na podstawie art. 5 ust. 2b ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (j.t.: Dz.U. z 2016 r. poz. 882 ze zm.),
§ 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Zarządzenia Nr 47/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  w Olsztynie z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie podziału Wydziału Nauk Medycznych i utworzenia dwóch podstawowych jednostek organizacyjnych Uczelni
o nazwach: Wydział Lekarski i Wydział Nauk o Zdrowiu, uchwala się, co następuje:
 
§ 1
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje zachowanie uprawnień
do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego na nowo utworzonym Wydziale Lekarskim.
 
§ 2
Realizację uchwały powierza się Rektorowi.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.05.2017
Data publikacji:
31.05.2017 14:23
Data aktualizacji:
31.05.2017 14:29
Liczba wyświetleń:
2524
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw159.docx15.38 KB