Nr 167 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydatkowanie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie dodatkowych środków pieniężnych na realizację projektu pod nazwą „Kompleksowa termomodernizacja 4 budynków....

UCHWAŁA Nr 167
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 maja 2017 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na wydatkowanie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie dodatkowych środków pieniężnych na realizację projektu pod nazwą „Kompleksowa termomodernizacja 4 budynków dydaktyczno – administracyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”
 
Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uchwala się, co następuje:
 
§ 1
1.  Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyraża zgodę na wydatkowanie
    dodatkowych środków pieniężnych na realizację projektu pod nazwą „Kompleksowa
    termomodernizacja 4 budynków dydaktyczno-administracyjnych Uniwersytetu Warmińsko –
    Mazurskiego w Olsztynie”
2.  Zadanie obejmuje działania przygotowawcze, roboty dodatkowe konieczne oraz niezbędne roboty
    towarzyszące, a jego koszt wynosi 1 677 291,74 PLN (słownie: milion sześćset siedemdziesiąt
    siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych, 74/100).
 
§ 2
Realizację uchwały powierza się Rektorowi i Kanclerzowi.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.05.2017
Data publikacji:
01.06.2017 11:23
Data aktualizacji:
01.06.2017 11:23
Liczba wyświetleń:
2158
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw167.doc42.5 KB