Nr 168 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozszerzenie działalności Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju LECZENIE SZPITALNE – CHEMIOTERAPIA

 
UCHWAŁA Nr 168
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 maja 2017 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na rozszerzenie działalności Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
w Olsztynie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju LECZENIE SZPITALNE – CHEMIOTERAPIA
 
Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 8 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
w związku z § 16 ust. 11 Statutu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie, uchwala się
co następuje:
 
§ 1
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyraża zgodę na rozszerzenie działalności Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju LECZENIE SZPITALNE – CHEMIOTERAPIA.
 
§ 2
Realizację uchwały powierza się Prorektorowi ds. Zadań Uczelni Medycznej.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J.  GÓRECKI
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.05.2017
Data publikacji:
01.06.2017 11:28
Data aktualizacji:
01.06.2017 11:28
Liczba wyświetleń:
2096
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw168.doc33 KB