Nr 170 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Wydziału Nauk Medycznych na 2017 rok

 
UCHWAŁA Nr 170
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 czerwca 2017 roku
 
w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Wydziału Nauk Medycznych na 2017 rok
 
Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 9 oraz § 57 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Senat uchwala plan rzeczowo-finansowy Wydziału Nauk Medycznych na rok 2017 uwzględniający:
                                                                                                 (w tys. zł)
1)     przychody działalności operacyjnej                                               40 675,4
     koszty działalności operacyjnej                                                    40 716,9
     przychody finansowe                                                                       50,0
     koszty finansowe                                                                              8,5
     zysk/strata netto                                                                              0,0
2)     zwiększenia funduszu pomocy materialnej dla studentów                     1 707,3
     zmniejszenia funduszu pomocy materialnej dla studentów                    2 053,7
     stan funduszu na koniec roku 2017                                                       2,2
 
§ 2
Plan rzeczowo-finansowy Wydziału Nauk Medycznych na rok 2017 stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.06.2017
Data publikacji:
28.06.2017 08:24
Data aktualizacji:
28.06.2017 08:24
Liczba wyświetleń:
2011
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw170.doc29.5 KB