Nr 171 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie na 2017 rok (bez Wydziału Nauk Medycznych)

 
UCHWAŁA Nr 171
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 czerwca 2017 roku
 
w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego
w Olsztynie na 2017 rok (bez Wydziału Nauk Medycznych)
 
Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 9 oraz § 57 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Senat uchwala plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2017 (bez Wydziału Nauk Medycznych) uwzględniający:
                                                                                                                      (w tys. zł)
1)     przychody działalności operacyjnej                                                                   382 763,4
     koszty działalności operacyjnej                                                                        365 587,3
     przychody finansowe                                                                                           800,0
     koszty finansowe                                                                                                500,0
     podatek dochodowy                                                                                              40,0
  
   zysk netto                                                                                                     17 436,1
2)     zwiększenia funduszu pomocy materialnej dla studentów                                         44 249,0
     zmniejszenia funduszu pomocy materialnej dla studentów                                        48 854,8
     stan funduszu na koniec roku 2017                                                                       9 022,0
 
§ 2
Plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2017
(bez Wydziału Nauk Medycznych) stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.06.2017
Data publikacji:
28.06.2017 13:37
Data aktualizacji:
28.06.2017 13:37
Liczba wyświetleń:
2082
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw171.doc30 KB