Nr 172 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie na 2017 rok

 
UCHWAŁA Nr 172
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 czerwca 2017 roku
 
w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego
w Olsztynie na 2017 rok
 
Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 9 oraz § 57 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Senat uchwala plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
na rok 2017 uwzględniający:                                                       (w tys. zł)
  1)     przychody działalności operacyjnej                                         423 438,8
       koszty działalności operacyjnej                                              406 304,2
       przychody finansowe                                                                 850,0
       koszty finansowe                                                                      508,5
       podatek dochodowy                                                                    40,0
       zysk netto                                                                           17 436,1
2)     zwiększenia funduszu pomocy materialnej dla studentów                45 956,3
     zmniejszenia funduszu pomocy materialnej dla studentów               50 908,5
     stan funduszu na koniec roku 2017                                              9 024,2
 
§ 2
Plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2017 stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.06.2017
Data publikacji:
29.06.2017 08:55
Data aktualizacji:
24.07.2017 11:21
Liczba wyświetleń:
2607
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw172.doc31 KB
ZalUchw172.xls143.5 KB