Nr 173 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany profilu kształcenia i określenia efektów kształcenia dla praktycznego profilu kształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia kierunku towaroznawstwo

 
Uchwała Nr 173
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 czerwca 2017 roku
 
w sprawie zmiany profilu kształcenia i określenia efektów kształcenia dla praktycznego profilu kształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia kierunku towaroznawstwo
 
Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 23 czerwca 2016 roku o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 roku, poz. 1311), § 14 ust. 1 pkt 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 roku w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego
po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6-8 (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1594), na wniosek rady wydziału, Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, Senat uchwala, co następuje:
 
§ 1
1.  Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zwany dalej „Senatem” zmienia profil
    kształcenia studiów drugiego stopnia kierunku towaroznawstwo z ogólnoakademickiego
    na praktyczny.
2.  Senat określa efekty kształcenia dla praktycznego profilu kształcenia na poziomie studiów drugiego
    stopnia kierunku towaroznawstwo, stanowiące załącznik do uchwały.
3.  Efekty kształcenia, o których mowa w ust. 2 mają zastosowanie w realizacji procesu
   dydaktycznego, począwszy od cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego
   2017/2018.
 
§ 2
Studenci, którzy rozpoczęli kształcenie przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały kontynuują naukę wg programu kształcenia, programu i planu studiów dostosowanych do efektów kształcenia określonych dla profilu ogólnoakademickiego, do zakończenia cyklu kształcenia.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.06.2017
Data publikacji:
29.06.2017 09:23
Data aktualizacji:
29.06.2017 09:23
Liczba wyświetleń:
2548
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw173.docx34.23 KB
ZalUchw173.pdf703.43 KB