Nr 181 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przejścia i przejazdu na nieruchomości położonej przy ul. Wołodyjowskiego w Olsztynie

 
UCHWAŁA  Nr  181
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 czerwca 2017 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przejścia i przejazdu na nieruchomości położonej przy ul. Wołodyjowskiego   w Olsztynie
 
Na podstawie § 14 ust. 2 pkt 5 lit. a Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  w Olsztynie, stanowi się co następuje:
 
§ 1
1.  Senat wyraża zgodę na ustanowienie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
    nieodpłatnej służebności gruntowej przejścia i przejazdu na nieruchomości położonej przy
    ul. Wołodyjowskiego w Olsztynie,
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 40/16,
    dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi księgę wieczystą nr OL1O/00035930/5, na rzecz
    każdoczesnego właściciela działki 40/5, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi księgę
    wieczystą nr OL1O/00150131/6.
2.  Wyrys z mapy ewidencyjnej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości opisanej w § 1 polega na prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie przejścia i przejazdu ciągiem komunikacyjnym
o powierzchni 357 m2 przez każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów
i budynków jako działka 40/5.
 
§ 3
Służebność ustanawia się na czas nieoznaczony.
 
§ 4
Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej, o której mowa w niniejszej uchwale.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.06.2017
Data publikacji:
03.07.2017 05:42
Data aktualizacji:
24.07.2017 11:27
Liczba wyświetleń:
2810
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw181.docx16.82 KB
ZalUchw181.jpg303.39 KB