Nr 183 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Tomaszkowo, gm. Stawiguda

 
UCHWAŁA Nr 183
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 czerwca 2017 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Tomaszkowo,
gm. Stawiguda
 
Na podstawie § 14 ust. 2 pkt 5 lit. a Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się
co następuje:
 
§ 1
1.   Senat wyraża zgodę na sprzedaż w trybie przetargowym przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
     w Olsztynie prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Tomaszkowo
     gm. Stawiguda, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki
nr 542 dla której Sąd Rejonowy
     w Olsztynie prowadzi księgę wieczystą nr OL1O/00035924/0
oraz 1/5 udziału w działce nr 545
     stanowiącej drogę wewnętrzną dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi księgę wieczystą
     nr OL1O/00170417/1
, powierzchnie działek wynoszą odpowiednio:
           1)     dz. nr 542 – 5,1767 ha
           2)     dz. nr 545 – 1,2213 ha
2.   Wyrys z mapy stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
 
§ 2
Wartość rynkowa prawa własności nieruchomości, o których mowa w § 1, została oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi odpowiednio:
    1)     dz. nr 542 – 6 248 000 zł (słownie: sześć milionów dwieście czterdzieści osiem tysięcy zł),
    2)     1/5 udziału w dz. nr 545 – 295 000 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy zł).
 
§ 3
Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzedaży, o której mowa w niniejszej uchwale.
 
§ 4
Środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, o których mowa w § 1, przeznaczone będą na finansowanie strategicznych zadań inwestycyjnych UWM.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.06.2017
Data publikacji:
24.07.2017 10:14
Data aktualizacji:
24.07.2017 10:14
Liczba wyświetleń:
2089
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw183.doc35 KB