Nr 184 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w rejonie ulicy Wołodyjowskiego w Olsztynie

 
UCHWAŁA Nr 184
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 czerwca 2017 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w rejonie ulicy Wołodyjowskiego w Olsztynie
 
Na podstawie § 14 ust. 2 pkt 5 lit. a Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się
co następuje:
 
§ 1
1.   Senat wyraża zgodę na sprzedaż w trybie przetargowym przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
     w Olsztynie prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w rejonie ul. Wołodyjowskiego
     w Olsztynie,
dla których Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi księgę wieczystą nr OL1O/00035930/5,
     oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki:
        1)     nr 40/10 o powierzchni 0,9072 ha,
        2)     nr 40/13 o powierzchni 3,2719 ha,
        3)     nr 40/14 o powierzchni 0,0826 ha,
        4)     nr 40/16 o powierzchni 0,0357 ha,
        5)     nr 40/21 o powierzchni 2,4330 ha,
        6)     nr 40/23 o powierzchni 0,4174 ha.
2.   Wyrys z mapy stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
 
§ 2
Wartość rynkowa prawa własności nieruchomości, o których mowa w § 1, została oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi odpowiednio:
   1)   działka nr 40/10 – 4 096 000 zł (słownie: cztery miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
   2)   działka nr 40/13 – 2 442 000 zł (słownie: dwa miliony czterysta czterdzieści dwa tysiące złotych),
   3)   działka nr 40/14 – 33 000 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące złotych),
   4)   działka nr 40/16 – 161 000 zł (słownie: sto sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
   5)   działka nr 40/21 – 3 987 000 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy
        złotych),
   6)   działka nr 40/23 – 417 000 zł (słownie: czterysta siedemnaście tysięcy złotych).
 
§ 3
Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzedaży, o której mowa
w niniejszej uchwale.
 
§ 4
Środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, o których mowa w § 1, przeznaczone będą
na finansowanie strategicznych zadań inwestycyjnych UWM.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.06.2017
Data publikacji:
24.07.2017 10:57
Data aktualizacji:
24.07.2017 10:58
Liczba wyświetleń:
1972
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw184.doc37.5 KB