Nr 186 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę określonych aktywów trwałych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie

 
UCHWAŁA Nr 186
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 czerwca 2017 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę określonych aktywów trwałych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie
 
Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w związku
z § 16 ust. 11 Statutu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie, stanowi się co następuje:
 
§ 1
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyraża zgodę na wydzierżawienie przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie, na rzecz podmiotu zewnętrznego, następujących aktywów trwałych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie: pomieszczeń mieszczących się w budynku
Nr 30, na parterze (o łącznej pow. 200 m2) wskazanych w załączniku do niniejszej uchwały, w celu prowadzenia przez ten podmiot działalności leczniczej, niekonkurencyjnej wobec działalności Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie
 
§ 2
Senat upoważnia Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie do przeprowadzenia procedury dzierżawy aktywów trwałych, o których mowa w niniejszej uchwale.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.06.2017
Data publikacji:
24.07.2017 11:18
Data aktualizacji:
24.07.2017 11:18
Liczba wyświetleń:
1904
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw186.doc5.15 MB