Nr 189 z dnia 22 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Programu szkolenia do realizacji edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej

 
UCHWAŁA Nr 189
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 22 września 2017 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Programu szkolenia do realizacji edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej
 
Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ustala się,
co następuje:
 
§ 1
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyraża zgodę na przystąpienie do Programu szkolenia do realizacji edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej.
 
§ 2
Realizację uchwały powierza się Prorektorowi ds. Kształcenia i Studentów.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
21.09.2017
Data publikacji:
27.09.2017 07:30
Data aktualizacji:
27.09.2017 07:30
Liczba wyświetleń:
1851
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw189.doc42 KB