Nr 193 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 września 2017 roku w sprawie zgłoszenia kandydatów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

DRUKUJ TEN DOKUMENT
 
UCHWAŁA Nr 193
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 22 września 2017 roku
 
w sprawie zgłoszenia kandydatów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
na członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kadencję trwającą od 1 stycznia
2018 roku do 31 grudnia 2021 roku
 
Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
w związku z art. 46 oraz art.46a ustawy z dnia  27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.), stanowi się co następuje:
 
 
§ 1
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zgłasza kandydatów na członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kadencję trwającą od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2021 roku, w następujących obszarach:
    1)  nauk humanistycznych i nauk społecznych:
           a)     prof. dr hab. Arkadiusz ŻUKOWSKI,
    2)  nauk technicznych:
           a)     prof. dr hab. inż. Sabina ŹRÓBEK;
    3)  nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych:
           a)     prof. dr hab. Józef TWORKOWSKI
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
21.09.2017
Data publikacji:
27.09.2017 08:30
Data aktualizacji:
27.09.2017 08:30
Liczba wyświetleń:
1782
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument