Nr 196 z dnia 22 września 2017 roku w sprawie zatwierdzenia „Zasad podziału funduszu motywacyjnego na lata 2019-2020 w Studium Języków Obcych UWM w Olsztynie”

 
UCHWAŁA NR 196
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  
z dnia 22 września 2017 roku
 
w sprawie zatwierdzenia „Zasad podziału funduszu motywacyjnego na lata 2019-2020
w Studium Języków Obcych UWM w Olsztynie”
 
§ 1
Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Uchwały Nr 128 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 kwietnia
2017 roku w sprawie Zasad przyznawania dodatkowej części wynagrodzenia zasadniczego za pracę, stanowi się, co następuje:
 
§ 2
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zatwierdza „Zasady podziału funduszu motywacyjnego na lata 2019-2020 w Studium Języków Obcych UWM w Olsztynie”, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 3
Realizację uchwały powierza się Prorektorowi do spraw Kształcenia i Studentów oraz Kierownikowi Studium Języków Obcych UWM w Olsztynie.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 
 
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
21.09.2017
Data publikacji:
27.09.2017 12:40
Data aktualizacji:
27.09.2017 12:40
Liczba wyświetleń:
1851
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr196.docx19.03 KB
Zaluchw196.docx15.85 KB