Nr 201 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 170 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Wydziału Nauk Medycznych

 
UCHWAŁA Nr 201
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 października 2017 roku
 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 170 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Wydziału Nauk Medycznych
 
Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się
co następuje:
 
§ 1
§ 1 Uchwały Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr 170 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Wydziału Nauk Medycznych otrzymuje brzmienie:
㤠1
Senat uchwala plan rzeczowo-finansowy Wydziału Nauk Medycznych na rok 2017 uwzględniający:
                                                                                                (w tys. zł)
1) przychody działalności operacyjnej                                                41 172,5
    koszty działalności operacyjnej                                                     41 236,5
    przychody finansowe                                                                        72,5
    koszty finansowe                                                                              8,5
    podatek dochodowy                                                                           0,0
    zysk netto                                                                                       0,0
2) zwiększenia funduszu pomocy materialnej dla studentów                     1 725,3
    zmniejszenia funduszu pomocy materialnej dla studentów                    2 053,7
    stan funduszu na koniec roku 2017                                                     20,2”
 
§ 2
1)   Plan rzeczowo-finansowy Wydziału Nauk Medycznych na 2017 rok pozostaje jednocześnie planem
    rzeczowo-finansowym Wydziału Lekarskiego i Wydziału Nauk o Zdrowiu utworzonych na podstawie
    Zarządzenia nr 47/2017 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie podziału Wydziału Nauk Medycznych
    i utworzenia dwóch podstawowych jednostek organizacyjnych Uczelni o nazwach:
    Wydział Lekarski i Wydział Nauk o Zdrowiu.
 
2)   Zmieniony plan rzeczowo-finansowy Wydziału Nauk Medycznych stanowi załącznik do niniejszej
    Uchwały.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.10.2017
Data publikacji:
30.10.2017 15:02
Data aktualizacji:
30.10.2017 15:02
Liczba wyświetleń:
1810
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw201.doc34 KB
ZalUchw201.pdf2.69 MB