Nr 202 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 171 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na 2017 rok (bez Wydziału Nauk Medycznych)

 
UCHWAŁA Nr 202
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 października 2017 roku
 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 171 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na 2017 rok
(bez Wydziału Nauk Medycznych)
 
Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się
co następuje:
 
§ 1
§ 1 Uchwały Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr 171 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na 2017 rok (bez Wydziału Nauk Medycznych) otrzymuje brzmienie:
 
㤠1
Senat uchwala plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2017 (bez Wydziału Nauk Medycznych) uwzględniający:
                                                                                          (w tys. zł)
1) przychody działalności operacyjnej                                         383 763,4
    koszty działalności operacyjnej                                              365 697,2
    przychody finansowe                                                                 800,0
    koszty finansowe                                                                      500,0
    podatek dochodowy                                                                    40,0
    zysk netto                                                                           18 326,2
2) zwiększenia funduszu pomocy materialnej dla studentów               44 249,0
    zmniejszenia funduszu pomocy materialnej dla studentów              48 854,8
    stan funduszu na koniec roku 2017                                             9 022,0”
 
§ 2
Zmieniony plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2017
(bez Wydziału Nauk Medycznych) stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.10.2017
Data publikacji:
30.10.2017 15:09
Data aktualizacji:
30.10.2017 15:10
Liczba wyświetleń:
2541
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw202.doc31.5 KB
ZalUchw202.pdf2.7 MB