Wersje strony Nr 202 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 171 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na 2017 rok (bez Wydziału Nauk Medycznych)

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.