Nr 203 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 172 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na 2017 rok

 
UCHWAŁA Nr 203
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 października 2017 roku
 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 172 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na 2017 rok
 
Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się
co następuje:
 
§ 1
§ 1 Uchwały Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr 172 z dnia 26 czerwca
2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie na 2017 rok otrzymuje brzmienie:
 
㤠1
Senat uchwala plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok
2017 uwzględniający:
                                                                                               (w tys. zł)
   1)  przychody działalności operacyjnej                                          424 935,9
        koszty działalności operacyjnej                                               406 933,7
        przychody finansowe                                                                  872,5
        koszty finansowe                                                                       508,5
        podatek dochodowy                                                                     40,0
        zysk netto                                                                            18 326,2
   2)  zwiększenia funduszu pomocy materialnej dla studentów                45 974,3
        zmniejszenia funduszu pomocy materialnej dla studentów               50 908,5
        stan funduszu na koniec roku 2017                                              9 042,2”
 
§ 2
Zmieniony plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2017 stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.10.2017
Data publikacji:
31.10.2017 10:04
Data aktualizacji:
31.10.2017 10:04
Liczba wyświetleń:
1674
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw203.doc31.5 KB
ZalUchw203.pdf2.68 MB