Nr 206 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 79 z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Kapituły Medalu „Benemerenti Universitati Nostrae” na kadencję 2016-2020

 
UCHWAŁA Nr 206
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 października 2017 roku
 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 79 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie
powołania Kapituły Medalu „Benemerenti Universitati Nostrae” na kadencję 2016-2020
 
Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się
co następuje:
 
§ 1
1.  W § 1 Uchwały Nr 79 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia
     2017 roku w sprawie powołania Kapituły Medalu „Benemerenti Universitati Nostrae” na kadencję
     2016-2020, wprowadza się następujące zmiany:
      1)  pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) prof. dr hab. inż. Sabina ŹRÓBEK (Wydział Geodezji, Inżynierii
          Przestrz. i Budownictwa),”,
        2) pkt 9 otrzymuje brzmienie: „9) prof. dr hab. Mariusz MAJEWSKI (Wydział Lekarski),”,
        3) w pkt. 17 na końcu zdania kropkę zastępuje się przecinkiem,
        4) dodaje się pkt 18 w brzmieniu: „18) dr hab. n. med. Jadwiga SNARSKA, prof. UWM (Wydział Nauk
            o Zdrowiu).”.
2.  Po zmianach, o której mowa w ust. 1, skład Kapituły Medalu „Benemerenti Universitati Nostrae”
     na kadencję 2016-2020, stanowią:
     1)  prof. dr hab. Jan JANKOWSKI (Wydział Bioinżynierii Zwierząt),
     2)  prof. dr hab. Aleksander ŚWIĄTECKI (Wydział Biologii i Biotechnologii),
     3)  prof. dr hab. inż. Sabina ŹRÓBEK (Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrz. i Budownictwa),
     4)  ks. prof. dr hab. Andrzej KOPICZKO (Wydział Humanistyczny),
     5)  prof. dr hab. Maria WANIC (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa),
     6)  prof. dr hab. Aleksy TRALLE (Wydział Matematyki i Informatyki),
     7)  prof. dr hab. Andrzej KONCICKI (Wydział Medycyny Weterynaryjnej),
     8)  prof. dr hab. Roman KISIEL (Wydział Nauk Ekonomicznych),
     9)  prof. dr hab. Mariusz MAJEWSKI (Wydział Lekarski),
    10)  prof. dr hab. inż. Irena WOJNOWSKA-BARYŁA (Wydział Nauk o Środowisku),
    11)  prof. dr hab. Andrzej OLUBIŃSKI (Wydział Nauk Społecznych),
    12)  prof. dr hab. Dariusz CHOSZCZ (Wydział Nauk Technicznych),
    13)  prof. dr hab. inż. Bogusław STANIEWSKI (Wydział Nauki o Żywności),
    14)  prof. dr hab. Piotr MAJER (Wydział Prawa i Administracji),
    15)  ks. prof. dr hab. Wojciech GUZEWICZ (Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku),
    16)  prof. szt. muz. Benedykt BŁOŃSKI (Wydział Sztuki),
    17)  ks. prof. dr hab. Jan WIŚNIEWSKI (Wydział Teologii),
    18)  dr hab. n. med. Jadwiga SNARSKA, prof. UWM (Wydział Nauk o Zdrowiu).
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.10.2017
Data publikacji:
31.10.2017 11:40
Data aktualizacji:
31.10.2017 11:40
Liczba wyświetleń:
1731
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw206.doc43.5 KB