Nr 209 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 5 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Kadrowych na kadencję 2016-2020

 
UCHWAŁA Nr 209
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 października 2017 roku
 
w sprawie zmian w Uchwale Nr 5 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Kadrowych na kadencję 2016-2020
 
Na podstawie § 16 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się,
co następuje:
 
§ 1
W Uchwale Nr 5 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Kadrowych na kadencję 2016-2020 oraz w związku z Uchwałą Nr 99 z dnia 24 marca 2017 roku
w sprawie zmiany w Uchwale Nr 5 z dnia 20 września 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:
  1)  w § 1 ust. 1 pkt 2 lit. i) otrzymuje brzmienie: „i) prof. dr hab. n. med. Andrzej RYNKIEWICZ
      (Wydział Lekarski)”,
  2)  w § 1 ust. 1 pkt 2 dodaje się lit. x) w brzmieniu: „x) dr n. med. Ewa KUPCEWICZ
      (Wydział Nauk o Zdrowiu)”.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.10.2017
Data publikacji:
31.10.2017 12:22
Data aktualizacji:
31.10.2017 12:22
Liczba wyświetleń:
1657
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw209.doc60.5 KB