Nr 211 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 7 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Współpracy Międzynarodowej na kadencję 2016-

 
UCHWAŁA Nr 211
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 października 2017 roku
 
w sprawie zmian w Uchwale Nr 7 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Współpracy Międzynarodowej na kadencję 2016-2020
 
Na podstawie § 16 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się,
co następuje:
 
§ 1
W § 1 ust. 1 pkt 2 Uchwały Nr 7 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji
do spraw Współpracy Międzynarodowej na kadencję 2016-2020 wprowadza się następujące zmiany:
   1)     lit. j) otrzymuje brzmienie: „j) prof. dr hab. n. med. Tomasz STOMPÓR (Wydział Lekarski)”,
   2)     dodaje się lit. z) w brzmieniu: „z) prof. dr hab. Ewa DZIKA (Wydział Nauk o Zdrowiu)”.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.10.2017
Data publikacji:
31.10.2017 12:59
Data aktualizacji:
31.10.2017 12:59
Liczba wyświetleń:
1668
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw211.doc57 KB