Nr 212 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 8 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji Statutowej na kadencję 2016-2020

 
UCHWAŁA Nr 212
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 października 2017 roku
 
w sprawie zmian w Uchwale Nr 8 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji Statutowej na kadencję 2016-2020
 
Na podstawie § 16 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się,
co następuje:
 
§ 1
W § 1 ust. 1 pkt 2 Uchwały Nr 8 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji Statutowej na kadencję 2016-2020 wprowadza się następujące zmiany:
    1)  lit. i) otrzymuje brzmienie: „i) prof. dr hab. n. med. Andrzej RYNKIEWICZ (Wydział Lekarski)”,
    2)  dodaje się lit. w) w brzmieniu: „w) dr hab. n. med. Anna DOBOSZYŃSKA, prof. UWM
        (Wydział Nauk o Zdrowiu)”.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.10.2017
Data publikacji:
02.11.2017 10:49
Data aktualizacji:
02.11.2017 10:49
Liczba wyświetleń:
1804
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw212.doc58 KB