Nr 214 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmian w ofercie kształcenia na kierunku geodezja i kartografia

 
UCHWAŁA Nr 214
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 października 2017 roku
 
w sprawie zmian w ofercie kształcenia na kierunku geodezja i kartografia
 
Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. z 2016, poz. 1842 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1, pkt 3 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, na wniosek Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
oraz Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, uchwala się co następuje:
 
§ 1
1.  Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zwany dalej „Senatem” dokonuje zmiany
    w ofercie kształcenia na kierunku geodezja i kartografia, polegającej na utworzeniu specjalności
    pn.: geodezja i geoinformatyka, realizowanej na poziomie stacjonarnych studiów drugiego stopnia
    z 3 semestralnym okresem kształcenia (oferta w języku angielskim).
2.   Uniwersytet prowadzi nabór kandydatów na specjalność, o której mowa w ust. 1 począwszy
    od roku akademickiego 2017/2018.
 
§ 2
Kształcenie na specjalności, o której mowa w § 1 ust. 1 prowadzone jest według programu kształcenia, programu i planu studiów dostosowanych do efektów kształcenia określonych przez Senat, odpowiednio
dla kierunku i poziomu kształcenia.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor

 prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.10.2017
Data publikacji:
02.11.2017 12:12
Data aktualizacji:
02.11.2017 12:14
Liczba wyświetleń:
1733
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw214.docx13.79 KB