Nr 216 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zaopiniowania utworzenia jednostki międzywydziałowej pod nazwą Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej Collegium Medicum z Centrum Symulacji M

 
UCHWAŁA Nr 216
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 października 2017 roku
 
w sprawie zaopiniowania utworzenia jednostki międzywydziałowej pod nazwą Zakład Dydaktyki
i Symulacji Medycznej Collegium Medicum z Centrum
Symulacji Medycznej
 
Na podstawie § 42 ust. 1, 2 i 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ustala się,
co następuje:
 
§ 1
1.  Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje utworzenie jednostki
    międzywydziałowej pod nazwą Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej Collegium Medicum
    z Centrum Symulacji Medycznej.
2.  Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej Collegium Medicum z Centrum Symulacji Medycznej będzie
    funkcjonował w oparciu o Wydział Lekarski i Wydział Nauk o Zdrowiu.
3.  Zasady funkcjonowania i finansowania jednostki międzywydziałowej, o której mowa w ust. 1,
    określi Regulamin zatwierdzony przez Rektora.
 
§ 2
Realizację uchwały powierza się Rektorowi i Kanclerzowi.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.10.2017
Data publikacji:
03.11.2017 13:24
Data aktualizacji:
03.11.2017 13:24
Liczba wyświetleń:
1808
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw216.doc43.5 KB