Nr 217 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego oraz zapewnienie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie finansowania wkładu własnego pod nazwą „Utworzenie nowoczesnej infrastruktury..."

 
UCHWAŁA Nr 217
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 października 2017 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego oraz zapewnienie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie finansowania wkładu własnego pod nazwą „Utworzenie nowoczesnej infrastruktury dydaktycznej dla kierunku „Chemia” realizowanego na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM w Olsztynie”
 
Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ustala się,
co następuje:
 
§ 1
1.  Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyraża zgodę na realizację zadania
    inwestycyjnego pod nazwą
„Utworzenie nowoczesnej infrastruktury dydaktycznej dla kierunku
    „Chemia” realizowanego na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM w Olsztynie.”
,
    realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020,
    Poddziałanie 9.3.2 Infrastruktura dydaktyczna szkół wyższych.
2.  Szacowany koszt zadania wynosi 13 500 000,00 zł (słownie: trzynaście milionów pięćset tysięcy
    złotych).
3.  Realizacja rzeczowa zadania zostanie rozpoczęta pod warunkiem dysponowania przez UWM
    środkami wskazanymi w § 2.
 
§ 2
1.  Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje zabezpieczenie
    udziału własnego wynoszącego 2 362 500,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta sześćdziesiąt
    dwa tysiące pięćset złotych).
2.  Środki w wysokości 11 137 500,00 zł (słownie: jedenaście milionów sto trzydzieści siedem tysięcy
    pięćset złotych), zostaną pokryte ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Warmia
    i Mazury 2014-2020
po pozytywnej weryfikacji złożonej dokumentacji aplikacyjnej i podpisaniu
    umowy o dofinansowanie.
 
§ 3
Realizację uchwały powierza się Rektorowi i Kanclerzowi.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.10.2017
Data publikacji:
03.11.2017 13:32
Data aktualizacji:
03.11.2017 13:32
Liczba wyświetleń:
1769
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw217.doc45.5 KB