NR 219 z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie oceny parametrycznej

 
UCHWAŁA NR 219
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 10 listopada 2017 roku
 
w sprawie oceny parametrycznej 
 
Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zobowiązuje wydziały do aktywnych działań
w zakresie:
   1)  dokonania szczegółowej analizy ewaluacji w kontekście wyników ostatniej oceny
       parametrycznej;
   2)  w uzasadnionych przypadkach złożenia odwołań od obecnych wyników ewaluacji,
   3)  wprowadzenia programu działań zmierzających do poprawy oceny we wszystkich kryteriach
       ewaluacji ze szczególnym uwzględnieniem:
             a)   wdrożenia polityki kadrowej powiązanej z kryteriami oceny parametrycznej oraz uchwałą
              Nr
128 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 kwietnia
              2017 roku w sprawie Zasad przyznawania dodatkowej części wynagrodzenia zasadniczego
              za pracę
;
             b) tworzenia międzywydziałowych zespołów naukowo-badawczych;
             c)   zdynamizowania międzyuczelnianej i międzynarodowej współpracy naukowej.
 
§ 2
Zobowiązuje się władze uczelni i wydziałów do podjęcia działań restrukturyzacyjnych na uczelni przygotowujących Uczelnię do kryteriów nowej oceny parametrycznej.
 
§ 3
Rektor Uniwersytetu powoła uczelniany zespół ds. oceny parametrycznej, którego głównym zadaniem będzie koordynowanie działań prowadzących do poprawy wyników ewaluacji.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
 
Prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
09.11.2017
Data publikacji:
14.11.2017 14:37
Data aktualizacji:
14.11.2017 14:37
Liczba wyświetleń:
2244
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw219.docx15.97 KB