Nr 220 z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie zaopiniowania przekształceń na Wydziałach: Nauk Ekonomicznych i Nauki o Żywności

 
UCHWAŁA Nr 220
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 10 listopada 2017 roku
 
w sprawie  zaopiniowania przekształceń na Wydziałach: Nauk Ekonomicznych i Nauki o Żywności
 
Działając na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst. jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1842 ze zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje przekształcenia
na Wydziałach: Nauk Ekonomicznych i Nauki o Żywności polegające na:
    1) zniesieniu na Wydziale Nauki o Żywności Katedry Towaroznawstwa Przemysłowego, Podstaw
        Techniki oraz Gospodarki Energią,
    2) utworzeniu na Wydziale Nauk Ekonomicznych Katedry Towaroznawstwa.
 
§ 2
Realizację uchwały powierza się Rektorowi.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
Prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
09.11.2017
Data publikacji:
14.11.2017 14:42
Data aktualizacji:
14.11.2017 14:42
Liczba wyświetleń:
1924
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw220.docx22.34 KB