Nr 222 z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 60 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki pod nazwą Zakład Produkcyjno-Doświadczalny Łężany spółka z o.o.

 
UCHWAŁA Nr 222
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 listopada 2017 roku
 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 60 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki pod nazwą Zakład Produkcyjno-Doświadczalny Łężany spółka z o.o.
 
Na podstawie § 14 ust. 2 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uchwala się,
co następuje:
 
§ 1
W § 1 Uchwały Nr 60 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki pod nazwą Zakład Produkcyjno-Doświadczalny Łężany spółka z o.o. dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Utworzenie spółki pod nazwą Zakład Produkcyjno-Doświadczalny Łężany spółka z o.o. nastąpi
  do 31 marca 2018 roku.”
 
§ 2
Realizację uchwały powierza się Kanclerzowi.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.11.2017
Data publikacji:
27.11.2017 11:08
Data aktualizacji:
27.11.2017 11:08
Liczba wyświetleń:
1961
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw222.doc50 KB