Nr 225 z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie zaopiniowania przekształceń na Wydziałach: Nauk Ekonomicznych i Nauki o Żywności

 
UCHWAŁA Nr 225
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 listopada 2017 roku
 
w sprawie zaopiniowania przekształceń na Wydziałach: Nauk Ekonomicznych i Nauki
o Żywności
 
Działając na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym
(tekst. jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1842 ze zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje przekształcenia na Wydziałach: Nauk Ekonomicznych i Nauki o Żywności polegające na wyłączeniu z Wydziału Nauki
o Żywności Katedry Towaroznawstwa Przemysłowego, Podstaw Techniki oraz Gospodarki Energią
i włączeniu jej do Wydziału Nauk Ekonomicznych.
 
§ 2
Realizację uchwały powierza się Rektorowi.
 
§ 3
Traci moc Uchwała Nr 220 z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie zaopiniowania przekształceń na Wydziałach: Nauk Ekonomicznych i Nauki o Żywności.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
 
Prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.11.2017
Data publikacji:
27.11.2017 15:30
Data aktualizacji:
27.11.2017 15:30
Liczba wyświetleń:
1872
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw225.docx22.62 KB