Nr 226 z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie zatwierdzenia Planu finansowego i Planu zadań inwestycyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na rok 2018

 
UCHWAŁA Nr 226
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 listopada 2017 roku
 
w sprawie zatwierdzenia Planu finansowego i Planu zadań inwestycyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na rok 2018
 
Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:
 
§ 1
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zatwierdza Plan finansowy, w tym Plan zadań inwestycyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na rok 2018, stanowiące Załączniki
do niniejszej Uchwały.
 
 
§ 2
Realizację uchwały powierza się Rektorowi.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.11.2017
Data publikacji:
19.12.2017 15:20
Data aktualizacji:
19.12.2017 15:22
Liczba wyświetleń:
2160
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw226.doc31.5 KB
Zal1Uchw226.pdf54.2 KB
Zal2Uchw226.pdf344.79 KB