Nr 227 z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie za rok 2017 i 2018

 
Uchwała Nr 227
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  
z dnia 24 listopada 2017 roku
 
w sprawie   wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie za rok 2017 i 2018
 
Na podstawie art. 66 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz.U.
z 2016 r. poz. 1047z późn. zm.)  oraz § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zatwierdza firmę „BILANS-REWID-STANDARD” Biegli Rewidenci i Doradcy Finansowi Sp. z o.o., ul. Opinogórska 4 lok. 35 Warszawa (podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych) do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie za rok 2017 i 2018.
 
§ 2
Realizację uchwały powierza się Rektorowi i Dyrektorowi Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
w Olsztynie.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.11.2017
Data publikacji:
19.12.2017 15:39
Data aktualizacji:
19.12.2017 15:40
Liczba wyświetleń:
1668
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw227.docx13.86 KB