Nr 228 z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę określonych aktywów trwałych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie

 
UCHWAŁA Nr 228
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 listopada 2017 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę określonych aktywów trwałych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie
 
Na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
w związku z § 16 ust. 11 Statutu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie, stanowi się
co następuje:
 
§ 1
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyraża zgodę na wydzierżawienie przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie, na rzecz podmiotu zewnętrznego, następujących aktywów trwałych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie, a mianowicie powierzchni
(5 m2) w holu głównym na parterze w budynku nr 30 położonym przy ul. Warszawskiej 30, w celu prowadzenia przez ten podmiot działalności komercyjnej, niekonkurencyjnej wobec działalności Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie (usługi vendingowe).
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
Prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.11.2017
Data publikacji:
19.12.2017 15:44
Data aktualizacji:
19.12.2017 15:44
Liczba wyświetleń:
1641
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw228.docx12.3 KB