Nr 232 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia prowzorium planu rzeczowo-finansowego jednostek tworzących Collegium Medicum na okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2018 roku

 
UCHWAŁA Nr 232
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 15 grudnia 2017 roku
 
w sprawie przyjęcia prowizorium planu rzeczowo-finansowego jednostek tworzących Collegium Medicum na okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2018 roku
 
Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 9 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się, co następuje:
 
 
§ 1
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uchwala prowizorium planu rzeczowo-finansowego jednostek tworzących Collegium Medicum na okres od 01.01. do 30.06.2018 r.
w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej Uchwały.
 
§ 2
Realizację Uchwały powierza się Rektorowi.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
14.12.2017
Data publikacji:
20.12.2017 12:57
Data aktualizacji:
20.12.2017 12:57
Liczba wyświetleń:
1669
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZalUchw232.xls141 KB
Uchw232.doc28 KB