Nr 239 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 29 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie składu Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2016-2020

 
UCHWAŁA Nr 239
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 15 grudnia 2017 roku
 
w sprawie zmian w Uchwale Nr 29 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie składu Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2016-2020
 
Na podstawie § 88 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się
co następuje:
 
§ 1
W Uchwale Nr 29 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie w sprawie składu Komisji Dyscyplinarnej
do Spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2016-2020 § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Do składu Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2016-2020,
     zgodnie z § 88 ust. 3 i 4 zostali delegowani:
       1)     Marta MIKSA (przedstawiciel Samorządu Studenckiego),
       2)     Jakub MORZE (przedstawiciel Samorządu Studenckiego),
       3)     Błażej SZUMAŁA (przedstawiciel Samorządu Studenckiego),
       4)     Piotr WAŁEJKO (przedstawiciel Samorządu Studenckiego),
       5)     Katarzyna ZYSEK (przedstawiciel Samorządu Studenckiego),
       6)     dr hab. Grażyna FURGAŁA-SELEZNIOW (wspólny kandydat NSZZ „Solidarność” UWM i ZNP).”.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
14.12.2017
Data publikacji:
20.12.2017 14:47
Data aktualizacji:
20.12.2017 14:47
Liczba wyświetleń:
1734
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw239.docx16.94 KB