Nr 241 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 78 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: administracja, geodezja i kartografia oraz mechanika...

Uchwała Nr 241
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 15 grudnia 2017 roku
 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 78 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 października 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów
i profili kształcenia dla kierunków: administracja, geodezja i kartografia oraz mechanika i budowa maszyn prowadzonych na Wydziale Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku
 
Na podstawie art. 11 ust. 3 pkt 2, art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 ze zm.), § 7 ust. 1 pkt 1 lit. c Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 roku w sprawie warunków prowadzenia studiów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1596 ze zm.), § 14 ust. 1 pkt  4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, na wniosek Rady Wydziału Studiów Technicznych
i Społecznych w Ełku oraz Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, Senat uchwala, co następuje:
 
§ 1
W Załączniku 1 do Uchwały Nr 78 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 października 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: administracja, geodezja i kartografia oraz mechanika i budowa maszyn prowadzonych na Wydziale Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku, dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin/y nauki i dyscyplin/y naukowej/ych lub dziedzin/y sztuki i dyscyplin/y artystycznej/ych: kierunek przyporządkowano do obszaru wiedzy nauk społecznych, dziedziny nauk prawnych, dyscypliny naukowej: nauki o administracji.”
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
14.12.2017
Data publikacji:
20.12.2017 15:15
Data aktualizacji:
20.12.2017 15:15
Liczba wyświetleń:
1965
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw241.docx14.13 KB