Nr 244 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 496 z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków: biotechnologia, broker innowacji w przemyśle spożywczym, pedagogika specjalna, turystyka i rekreacja...

 
Uchwała Nr 244
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 15 grudnia 2017 roku
 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 496 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: biotechnologia, broker innowacji w przemyśle spożywczym, pedagogika specjalna, turystyka i rekreacja, wojskoznawstwo
 
Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 ze zm.), § 7 ust. 1 pkt 1 lit. c Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 roku w sprawie warunków prowadzenia studiów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1596 ze zm.), § 14 ust. 1 pkt  4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, na wniosek Rady Wydziału Nauk Społecznych oraz Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, Senat uchwala, co następuje:
 
§ 1
W Załączniku 3 do Uchwały Nr 496 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
28 marca 2014 roku w sprawie
określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: biotechnologia, broker innowacji w przemyśle spożywczym, pedagogika specjalna, turystyka
i rekreacja, wojskoznawstwo, dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin/y nauki i dyscyplin/y naukowej/ych lub dziedzin/y sztuki i dyscyplin/y artystycznej/ych: kierunek przyporządkowano do obszaru wiedzy nauk społecznych, dziedziny nauk społecznych, dyscyplin naukowych: psychologia i pedagogika; dyscyplina naukowa wiodąca: pedagogika.”
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
14.12.2017
Data publikacji:
21.12.2017 10:28
Data aktualizacji:
21.12.2017 10:29
Liczba wyświetleń:
1768
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw244.docx14.32 KB