Nr 245 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie zaopiniowania utworzenia Międzywydziałowego Ośrodka Edukacyjnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT
 
UCHWAŁA Nr 245
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 15 grudnia 2017 roku
 
w sprawie zaopiniowania utworzenia Międzywydziałowego Ośrodka Edukacyjnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Działając na podstawie § 42 ust. 1, 2 i 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uchwala się, co następuje:
 
§ 1
1.  Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje utworzenie
    Międzywydziałowego Ośrodka Edukacyjnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
    jako jednostki pozawydziałowej.
2.   Celem Międzywydziałowego Ośrodka Edukacyjnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
    w Olsztynie będzie zapewnienie obsługi dydaktycznej dla poszczególnych wydziałów przy możliwie
    jak najefektywniejszym wykorzystaniu potencjału dydaktycznego zatrudnionych w jednostce
    nauczycieli akademickich.
3.   Strukturę Międzywydziałowego Ośrodka Edukacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
    w Olsztynie, zadania oraz zasady funkcjonowania określi Rektor zarządzeniem.
 
§ 2
Realizację uchwały powierza się Rektorowi.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
Prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
14.12.2017
Data publikacji:
21.12.2017 10:46
Data aktualizacji:
21.12.2017 10:46
Liczba wyświetleń:
1806
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument