Nr 246 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie zaopiniowania przekształceń na Wydziale Nauki o Żywności

 
UCHWAŁA Nr 246
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 15 grudnia 2017 roku
 
w sprawie zaopiniowania przekształceń na Wydziale Nauki o Żywności
 
Działając na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst. jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1842 ze zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje przekształcenia
na Wydziale Nauki o Żywności polegające na wyłączeniu z Wydziału Nauki o Żywności Ośrodka Gastronomii, Żywności i Żywienia i włączeniu go do Międzywydziałowego Ośrodka Edukacyjnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 
§ 2
Realizację uchwały powierza się Rektorowi.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
Prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
14.12.2017
Data publikacji:
21.12.2017 10:50
Data aktualizacji:
21.12.2017 10:50
Liczba wyświetleń:
2019
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw246.docx21.83 KB