Nr 248 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej przy al. Obrońców Tobruku 3 w Olsztynie

 
UCHWAŁA Nr 248
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 15 grudnia 2017 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej przy al. Obrońców Tobruku 3 w Olsztynie
 
Na podstawie § 14 ust. 2 pkt 5 lit. a Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:
 
§ 1
1.  Senat wyraża zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym przez Uniwersytet Warmińsko-
    Mazurski w Olsztynie prawa własności nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Olsztyn,
    przeznaczonej do włączenia, po realizacji komunikacyjnych ścieżek rowerowych w Olsztynie
    – Etap IVb, w istniejący pas drogowy al. Obrońców Tobruku w obrębie ewidencyjnym 108
    m. Olsztyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 8/71 o powierzchni 23 m2,
    dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi księgę wieczystą nr OL1O/00063796/8. 
2.   Wyrys z mapy stanowi załącznik do Uchwały.
 
§ 2
Wartość rynkowa prawa własności ww. nieruchomości została oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi 6 100 złotych (słownie: sześć tysięcy sto złotych) brutto.
 
§ 3
Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzedaży, o której mowa
w niniejszej Uchwale.
 
§ 4
Środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, o których mowa w § 1 przeznaczone będą
na finansowanie strategicznych zadań inwestycyjnych UWM.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
Prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
14.12.2017
Data publikacji:
21.12.2017 11:05
Data aktualizacji:
21.12.2017 11:05
Liczba wyświetleń:
1917
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw248.doc32.5 KB